Główna     O firmie   Zamówienie  O technologii     Realizacje  Współpraca    Kontakt
 
   
   
 
       
  Wyszukiwarka
 
Szukaj
  Wybierz produkt
 
 A U T O F L A G I
 
 AUTOMASZTY
 
 
 
 
 
 Druk transferowy sublimacyjny
 
 DRZEWIEC
 
 
 
 
 
 Flagi, Flagietki, Proporczyki Australii
 
 Flagi, Flagietki, Proporczyki azjatyckie
 
 Flagi, Flagietki, Proporczyki europejskie
 
 Flagi, Flagietki, Proporczyki gminne
 
 Flagi, Flagietki, Proporczyki okazjonalne
 
 
 
 Flagi, Flagietki, Proporczyki regionalne
 
 
 
 GMINNE PROPORCZYKI
 
 
 
 HAFT KOMPUTEROWY
 
 
 
 
 
 
 
 FLAGIETKI
 
 
 
 M
 
 OPASKI
 
 PODUSZKI
 
 Promocje
 
 REKLAMOWE FLAGI
 
 SAMOCHODOWE FLAGIETKI
 
 SAMOCHODOWE MASZCIKI
 
 SPORTOWE PROPORCZYKI
 
 
 
 
 
 
 
 SZARFY
 
 
 
 Tarcze szkolne
 
 UNIA EUROPEJSKA - FLAGI
 
 Urny wyborcze
 
 
   
   
   
Zamówienie


   REGULAMIN SKLEPU    
  |  
   DOKUMENTY DO POBRANIA    

Instrukcja jak kupować ?

 1. Należy wybrać z paska menu interesujące Państwa artykuły np. FLAGI REKLAMOWE
 2. Dodatkowe informacje o wybranym artykule z danej grupy uzyskają Państwo klikając przycisk WIĘCEJ. Tam znajdą Państwo wymiary
  i ceny.
 3. Przyciskiem KUPUJĘ zatwierdzamy wybrany produkt, co spowoduje dodanie tego produktu do koszyka.
 4. W okienku należy wpisać ilość zamawianych sztuk i kliknąć przycisk DODAJ, następnie prosimy kliknąć SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA, tam znajduje się dokładny wykaz produktów w koszyku.
 5. Po kliknięciu ZAMAWIAM pokazuje się Formularz Zamówienia Produktów, tam można wybrać formę płatności.
 6. Formy płatności:
  - za pobraniem, płatne przy odbiorze przesyłki - po złożonym zamówieniu, potwierdzamy Państwu pocztą elektroniczną dokonanie zakupu.
  Koszty przesyłki za pobraniem: 16,50 zł
  - przelewem, numer konta zostanie wysłany Państwu na adres e-mail
  Koszty przesyłki przy płatności przelewem: 14,00 zł
 7. Po złożeniu zamówienia kompletujemy wszystkie zamówione pozycje. Następnie poinformujemy Państwa pocztą elektroniczną
  o numerze rachunku, na który należy dokonać płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu, wyślemy Państwu paczkę
  z zamówionymi towarami.
 8. Formy dostarczania towaru:
  - odbiór własny w siedzibie firmy: Świerzów 22 (między Prusicami, a Obornikami Śląskimi) pon.- czwartek:9-15
  - na terenie Wrocławia możliwość dowozu do klienta na podstawie indywidualnego ustalenia z zamawiającym
  - wysyłka pocztą
  - Koszty przesyłki kurierem 30,00 zł
 9. Klikając przycisk ZAMAWIAM potwierdzacie Państwo złożenie swojego zamówienia, otrzymacie również od naszego przedstawiciela potwierdzenia jego przyjęcia.
 10. Większość zamówionych pozycji dotrze do Państwa w ciągu 7-14 dni.
  Czas dostarczenia przesyłki zależy od wybranej formy doręczenia.
  Czas oczekiwania = czas realizacji + czas doręczeniaRegulamin Sklepu Internetowego Definicje podstawowych poję [słowniczek]: 

 1. Sprzedawca - NIKOLIN Andrzej Nikolin z siedzibą w Świerzowie, adres: Świerzów 22: 55-110 Prusice
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (Konsument).
 3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresemwww.nikolin.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
 4. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 5. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez NIKOLIN Andrzej Nikolin z siedzibą w Świerzowie, adres: Świerzów 22: 55-110 Prusice
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.nikolin.com.pl
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. 
 6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą jedynie prezentacji.
 7. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

II. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient dokonuje akceptacji treść regulaminu.
 2. Informacje podane w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. 
 3. Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedawcy;
  c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 
 5. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części.
 6. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedawcą zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

III. Składanie zamówień

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane do godziny 13:00.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną NIKOLIN Andrzej Nikolin , co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.   
 5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. 
 6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres: biuro@nikolin.com.pl

IV. Dokonywanie płatności. Ceny.

 1. 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a) podawane są w złotych polskich,
  b) zawierają podatek VAT,
  c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
   
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
  a) Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)
  b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty,  brak otrzymania płatności na rachunek NIKOLIN Andrzej Nikolin w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:
 4. Właściciel rachunku:
  NIKOLIN Andrzej Nikolin z siedzibą w Świerzowie,
  adres: Świerzów 22: 55-110 Prusice
  Numer rachunku: ING BANK ŚLĄSKI   74 1050 1575 1000 0022 7741 11674.
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


V. Realizacja zamówień.

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
  a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;
  b) dostępności Towaru;
  Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.
 3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.
 4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT ).VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. 
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: NIKOLIN Andrzej Nikolin z siedzibą w Świerzowie, adres: Świerzów 22: 55-110 Prusice
 3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. 
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: NIKOLIN Andrzej Nikolin z siedzibą w Świerzowie, adres: Świerzów 22: 55-110 Prusice
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VII. Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
 5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji  oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (fakturą). 
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego 
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.01.2015r.


 Uwaga!  W przypadku reklamacji lub zwrotu towaru, prosimy o przesłanie nam:
a) wypełnionego i podpisanego Dokumentu Zwrotu Towaru, zamieszczonego w dolnej części strony
b) faktury VAT lub paragonu fiskalnego dostarczonego wraz  ze zrealizowanym zamówieniem. :
          Po otrzymaniu ww. dokumentów, zwrócimy Państwu towar lub  pieniądze. Sposób zwrotu określają Państwo w Dokumencie Zwrotu Towaru. Pragniemy poinformować, że zwrot pieniędzy nastąpi szybciej przelewem na rachunek bankowy, niż przekazem pocztowym.

Dodatkowe koszty:
W przypadku reklamacji wadliwego towaru nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych kosztów. Gdy wymieniają Państwo towar pełnowartościowy ponoszą Państwo jedynie koszt przesyłki.  
Jeżeli zwrot pieniędzy odbywa się : 
a) na Państwa konto bankowe – NIKOLIN Andrzej Nikolin pokrywa koszty transakcji. Prosimy również o podanie numeru konta, na które mają zostać przelane pieniądze.
b) przekazem pocztowym - Państwo ponoszą jedynie koszt przekazu pocztowego około 13 PLN.
Towar wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy odesłać na adres:
NIKOLIN Andrzej Nikolin z siedzibą w Świerzowie, adres: Świerzów 22: 55-110 Prusice

Z dopiskiem  ZWROT INTERNET

DOKUMENTY DO POBRANIA:

     DOKUMENT ZWROTU TOWARU »        

     REGULAMIN SKLEPU »                           

  Twój koszyk jest pusty
 
Zrób zakupy !!!